Föreningen är en ideell kulturförening som bildades 1979 (30 år 2009!).
Musikhuset är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.
Föreningens verksamhet är främst konserter men har genom åren även bestått av teater, musikaler, festivaler, film, foto, konst m.m

Föreningens huvudmålsättning är:

  • Ta tillvara de lokala gruppernas intressen genom att hålla ihop, stimulera och utveckla deras verksamhet.
  • Med vår verksamhet bidra till den nödvändiga höjningen av den kulturella nivån på nöjesverksamheten i Örnsköldsvik.
  • Främja den levande kulturen och stimulera människor att själva och kollektivt skapa olika former av kultur.
  • Motverka passivt konsumerande och istället uppmana till delaktighet och engagemang.

Klicka här för att se föreningens stadgar och målsättning

Kontaktnätet

Kontaktnätet är en riksorganisation för ideella föreningar inom musik- och kultur. En riksorganisation för så väl stor, liten gammal eller nyskapad förening.

Engagera dig

Om du har lust att hjälpa oss i vårt arbete med att göra Örnsköldsvik till ett roligare ställe kontakta oss:
huset@musikhuset.org, 0660-191 00

Vill du vara med? Vill du bli vår kompis?
Vill du bli Ö-viks bästa ljudtekniker? Du kanske vill bli ljustekniker eller boka band? Du kanske vill göra annonser eller varför inte affischera runt hela stan? Eller så vill du kanske bara vara med på den fantastiska grej det är att driva en kulturförening.

Nu har du chansen. Är du intresserad så hör av dig till oss.

Tyvärr kan vi inte betala ut någon lön till dig om du vill jobba med oss. Alla som jobbar på föreningen Musikhusets olika arrangemang gör det gratis. Men du får många nya kompisar och vi har alltid trevligt när vi jobbar tillsammans.

Styrelsen

Ordförande

Marielle Buhr

Kassör

Oscar Sundelin

Sekreterare

Rebecka Lundqvist

Ledamöter

Linus Karlsson
Rasmus Wiklund
Johan Öberg
Daniel Sellstedt
Clara Eriksson
Mattias Nordberg
Emma Franzén
Jesper Wiklund

Suppleanter

Mats Helli
Tato Rivera
Josephine Lundgren
Maja Eriksson
Sackarias Modig
Sarah Högström